V Británii to někteří vidí jinak

Zatímco u nás vládne, alespoň tedy mezi odborníky-nevlastníky a nevládními organizacemi, celkem široký konsenzus v tom smyslu, že smrkové porosty nižších a středních poloh mají být nahrazeny smíšenými lesy z tzv. původních dřevin, publikoval britský The Guardian vyjádření odstupujícího člena vládní Lesnické komise, sira Harryho Studholma, ve kterém se přimlouvá za vysazování introdukovaných jehličnanů a dalších exotických dřevin odolných vůči rychlým změnám klimatu. Podle vyjádření tohoto předního britského lesníka, který odchází z čela komise, aby se věnoval vlastnímu lesnímu hospodářství v hrabství Devon, nejsou lesy složené výhradně z domácích dřevin dostatečně rychlým a ekonomicky udržitelným řešením. Lpění ochranářů na domácích dřevinách je zřejmě také jedním z důvodů, proč Británie není příliš úspěšná při realizaci vládních zalesňovacích plánů, jejichž cílem je kromě fixace uhlíku také zvýšení domácí produkce dřeva. Samozřejmě, některé nešťastné projekty z minulosti, jako například odvodňování rašelinišť na severu Skotska a jejich zalesňování smrkem sitka, by se již neměly opakovat. Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Autor článku: Jan Maňas (10)