Každý vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les.

Ochrana lesa Opatření proti kůrovci
Ochrana mladých stromků Myslivost
Pěstební činnost Těžba dřeva