"Žádný jiný lesnický veletrh není tak veliký jako Elmia Wood" tvrdí švédští organizátoři. Kdo na veletrhu byl, bude s nimi pravděpodobně souhlasit. Elmia Wood MachineryRozloha výstavní plochy (cca 150 ha) a počet vystavovatelů (490) byl skutečně impozantní. Celkový počet návštěvníků se oproti roku 2005 o něco snížil (46 052 oproti loňským 50 050, opakované návštěvy se do tohoto počtu nezapočítávají), což mohlo představovat určitý problém pro organizátory, ale z pohledu českého lesnického turisty tam bylo příjemně plno. Kdo se chtěl na něco zeptat nebo se občerstvit, přišel v dohledné době na řadu. Určitou komplikací mohla být komunikace, protože veletrh je přece jen především skandinávskou záležitostí a angličtina někde mírně drhla, zejména v odborných termínech. Nicméně všechny otázky byly nakonec zodpovězeny a na rezervní němčinu ani nemuselo dojít. Jinak více čísel a tiskových zpráv z výstavy lze najít na www.elmia.se .

Pro tuzemce je s návštěvou výstavy spojen problém dopravy a ubytování. Výstaviště je totiž na celkem odlehlém místě v lese cca 30 km od Jönköpingu a bez auta se tam individuální návštěvník dost těžko přibližuje.Tractor Tedy pokud nechce nocovat v Jönköpingu, odkud jezdí výstavní autobus. Místní turistická kancelář nabídla ubytování za lidovou cenu 1 650 SEK na noc (eventuálně 1 295 SEK v nějaké vesnici cca 70 km od výstaviště), a proto jsem nakonec s povděkem přijal možnost účasti na zájezdu pořádaném časopisem Lesnická práce. Poněkud nepohodlná přeprava a spartánské ubytování v českém penzionu v Bottnaryd bylo vykompenzováno možností celodenní debaty s lidmi od lesa. A z pohledu skutečného zájemce o lesnickou techniku byla odlehlost výstavy spíš výhodná. Jednak se naprostá většina techniky vystavovala v provozu, a jednak na výstavu nepřijeli čumilové, ale vesměs lidé se skutečným zájmem o věc. Z místních specialit bych ocenil ještě výstavní prohibici, díky které ruší lesní ticho jen harvestory či vyvážecí soupravy a sociální zařízení se udržuje v kulturním stavu. Kdo jezdí někdy navštívil Živitelku, pravděpodobně potvrdí hypotézu, že přemíra piva odborné úrovni příliš neprospívá.

HarvestorZ dalších odlišností může člověka věci neznalého překvapit pestré oblečení skandinávského lesního lidu. Zatímco naše skupinka ukázněně držela jednotný lesní odstín, místní chodí na lesnické akce v džínách, barevných větrovkách s baseballovými čepicemi s nebaseballovými značkami svých oblíbených výrobců lesnické techniky. Z toho lze usuzovat, že ve Švédsku je lesnictví do značné míry celospolečenskou záležitostí a jeho aktéři necítí potřebu se nějak odlišovat. Nabízí se otázka, zda by i našemu lesnictví neprospělo spíš přibližování nelesnické většině, než lpění na tradicích z dob feudálních velkostatků. Zejména, když se z uniformy – dříve symbolu odbornosti, disciplíny a společenského postavení - stal pro část veřejnosti odznak příslušnosti k nekompetentní skupině devastátorů lesa a zlodějů dřeva, střílejících pravidelně srnky a nepravidelně kolemjdoucí civilisty.Trees Tomu by ale nejspíš muselo předcházet období hlubší sebereflexe. Než k tomu dojde, můžeme například upozorňovat na skutečnost, že švédský ministr zemědělství Eskil Erlandsson je sám aktivním vlastníkem lesa a díky tomu má on i vláda pro lesnickou problematiku větší pochopení.

Během dvoudenní účasti na výstavě lze jen těžko detailně prozkoumat obrovské množství vystavených exponátů a učinit nějaké závěry a s konečnou platností vyhodnotit podklady k rozhodnutí o případném nákupu. Výstava především umožňuje získat přehled o novinkách a trendech nebo si prohlédnout zařízení od výrobců, kteří nejsou na našem trhu zastoupeni. U tak významné akce lze předpokládat, že většina vystavujících přichází se všemi novinkami a plným sortimentem, který na českém trhu buď nemusí být plně dostupný, nebo se dodává pouze na objednávku, aniž by měl zákazník možnost výrobek vidět nebo vyzkoušet. SwedenTo se kromě techniky týká například pracovního oblečení, které dodávají výrobci motorových pil (Husqvarna, Jonsered…) nebo specialisté, jako je třeba rakouský Pfanner. Jako významný trend bych laicky vyhodnotil především rostoucí význam využití dřeva pro energetické účely a s tím související rozvoj příslušné technologie. Právě zařízení a technologie pro energetické využití dřeva hrály v rámci tohoto ročníku významnou roli. Dalším - zatím poměrně nenápadným trendem – je hledání alternativního pohonu pro lesní mechanizaci. Příkladem mohla být například vyvážečka Volvo El-Forest s hybridním pohonem. Úsporné spojení dieselu s generátorem a s elektromotorem prezentoval také John Deere. Podrobněji o se o novinkách píše v Lesnické práci

Pokud jde o naše výrobce, tak jsem zaznamenal společnost Novotný s vyvážecími soupravami LVS 5 a LVS 5000, vyvážecí soupravu Entracon (pro švédský trh se dodává pod značkou LogLander), kmenové pásové pily Pilous Forestor společnosti Pilous-TMJ a kotle Atmos pro spalování dřeva. Tolik v kostce o letošní Elmii. Příští se uskuteční za čtyři roky, od 5. do 8. června 2013.

Autor: JM, Forestis s.r.o.