Společnost Forestis s.r.o. a vaše osobní údaje

Společnost Forestis s.r.o. se jako jeden z předních dodavatelů informačních technologií a produktů zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků svých webových stránek a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabízených služeb. Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny informace, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jakékoli osoby. Společnost Forestis s.r.o. reprezentuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů. Veřejné webové stránky společnosti Forestis s.r.o. jsou přístupné bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V některých případech ovšem potřebujeme získat (my nebo naši partneři) určité informace, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Pokud budete chtít tyto údaje poskytnout (například jméno, adresu, e-mail), budete před jejich odesláním informováni, jak budou tato data použita. Můžete si též vyžádat náš veřejný seznam technických postupů.

Společnost Forestis s.r.o. a zabezpečení a kvalita údajů

Naším cílem je chránit kvalitu a integritu vašich osobních údajů. Přijali jsme proto odpovídající technická a organizační opatření. Nabízíme například možnost šifrování e-mailů a osobních údajů, které jste zadali na našich webových stránkách. Společnost Forestis s.r.o. udělá vše proto, aby veškeré požadované opravy vašich údajů byly zaneseny co nejrychleji. Vaše podpora v tomto procesu je nedocenitelná. Velmi nám pomůže, když se v případě požadavku na zanesení změny ujistíte, zda bylo na vaši adresu zasláno potvrzení.

Společnost Forestis s.r.o. a používané technologie (soubory cookie, webová signalizace)

Abychom byli schopni lépe vyhovět potřebám našich zákazníků a zlepšovat naše internetové a další on-line služby, budeme někdy shromažďovat informace o návštěvnosti našich on-line služeb. Bude to však vykonáváno zcela anonymním způsobem, aby byla jakákoliv identifikace jednotlivců znemožněna. Abychom zlepšili kvalitu našich služeb, používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky v případě, že naše webové stránky v budoucnu znovu navštívíte. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly, nastavte si odpovídajícím způsobem webový prohlížeč. Návod k nastavení prohlížeče naleznete v jeho dokumentaci.

Společnost Forestis s.r.o. a technologie pro ochranu dat

Nové technologie nabízejí uživatelům větší možnost kontroly nad jejich osobními daty. Společnost Forestis s.r.o. vyvíjí maximální úsilí, aby poskytla vhodné možnosti ochrany všude tam, kde to charakter uchovávaných dat vyžaduje.

Společnost Forestis s.r.o. a bezpečnost dětí

Webové stránky společnosti Forestis s.r.o. neobsahují téměř žádný obsah určený přímo dětem. Bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků by neměly děti odesílat na webové stránky společnosti Forestis s.r.o. žádné osobní údaje. Z tohoto důvodu doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání osobních údajů. Jsme přesvědčeni, že neseme zodpovědnost za dodržení všech příslušných zákonů a pravidel. Veškeré odhalené přestupky společnost Forestis s.r.o. vyšetří a předá k soudnímu stíhání.

Právní ujednání

Žádná odpovědnost za obsah

Webové stránky společnosti Forestis s.r.o. obsahují také odkazy na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Společnost Forestis s.r.o. se snaží tyto webové stránky vybírat pečlivě, avšak nenese žádnou zodpovědnost za obsah takovýchto stránek, ani nenese zodpovědnost za to, zda třetí strany dodržují příslušné zákony o ochraně osobních informací. Veškeré informace na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány společností Forestis s.r.o. nebo jejími partnery. Společnost Forestis s.r.o. ani třetí strany nicméně nemohou zaručit, že tyto informace jsou vždy správné, úplné a aktuální.

Žádné poradenství

Informace na webových stránkách společnosti Forestis s.r.o. nezastupují individuální poradenství. Se žádostí o poradenství se obraťte osobně nebo telefonicky na naše pracovníky.

Používání internetových stránek

Obsah a vzhled internetových stránek společnosti Forestis s.r.o. jsou chráněným duševním vlastnictvím. Reprodukce obsahu v jakékoli formě vyžaduje písemný souhlas společnosti Forestis s.r.o..

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte pracovníka oddělení ochrany osobních údajů společnosti Forestis s.r.o..

S rozvojem Internetu se budou rozvíjet i naše zásady ochrany osobních údajů. Změny v našich zásadách zabezpečení a ochrany osobních údajů budou na této stránce zveřejňovány v nejkratším možném čase.