Kdo nesází není Čech

V loňském roce jsme nestavěli žádnou novou oplocenku, ale věnovali jsme se dosadbám a vylepšování těch stávajících. Kromě oplocenek jsme doplňovali buk a douglasky do přirozené obnovy smrku. Celkem jsme vloni vysadili přes 1100 sazenic buku, douglasky a modřínu.

Autor článku: Jan Maňas (6)