Kompenzace vlastníkům lesů budou zřejmě doplaceny

V rámci protikrizových opatření Ministerstva zemědělství v celkové hodnotě 6 miliard korun schválených vládou 23. března 2020 bylo také potvrzeno uvolnění 1,3 miliardy korun pro lesní hospodářství. Předpokládáme, že tato částka zahrnuje především dosud nevyplacené kompenzace pro vlastníky lesů za propad cen dříví v letech 2017 a 2018 v důsledku kůrovcové kalamity.

Pvládě budu chtít uvolnit v rámci již schváleného programu na pomoc nestátním vlastníkům lesů zbývající prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám ekologická katastrofa, ze které se nevzpamatujeme dlouhé roky,“  sdělil před jednáním ministr Toman.

Autor článku: Jan Maňas (10)