Společnost Forestis byla založena v roce 1993. Společnost se specializuje především na hospodaření na pronajatých lesních pozemcích. Ve spolupráci se smluvními partnery zajišťuje pěstební činnost a ochranu lesa.

Zprostředkovává také těžbu a prodej dřeva podle přání vlastníka a ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. V případě potřeby poskytuje i poradenské služby v oblasti lesnictví a zemědělství prostřednictvím spolupracovníků s potřebnou odbornou kvalifikací.

Zpracovává rovněž projekty pro Program rozvoje venkova ČR eventuálně žádosti o dotace pro programy financované z tuzemských zdrojů.

Doplňkovou činností společnosti je správa nemovitostí a poskytování základních služeb spojených s pronájmem.